0 Comments

מתערב בבית?


401

סיכום:
הימורים בארצות הברית מקובלים מתמיד – אולם הדירה של העסק שלכם הינה הפתרון הגורם היחיד שהינכם לא רוצה להמר להמציא אותו.


ספר תורה ספרדי מפתח:
מתערב בבית?


גוף המאמר:
הימורים בארצות הברית מוכרים מאי פעם – אמנם הדירה שלך הנו התשובה העיקרי אנו אינן צריכה להמר לתכנן אותו.

מייקר את אותו האנטה

בתנופת הבתים במחירי שכר הדירה הגבוהים והנמוכים מאד בריבית בינונית בידי עם הזמן בעת האחרונה, רוכשי מקומות מגורים מגוונים נרשמו להלוואות לריבית לבדו, משכנתאות בריבית מתכווננת ואפשרויות. בכך הינם לרוב הימרו הכול על נלווה דברים: שהם ידאגו למחזר את אותו דרכם מחוץ לתשלומים עתידיים שאולי לא יוכלו להרשות לעצמם ושמחירי הדירות ירצו להמשיך להתעורר והם ידאגו להעניק מאוחר שנתיים בעבור רווח.אבל בתקופה זו סכומי הדירות הן לא מאיצים באותה מהירות כמו בשנות הפריחה, ואפשרויות מימון שוב פעם בעלויות סביר לא זמינות ככל שעולות הריבית.

הימור בטוח יותר

בקרבת הכלכלית על ידי ימינו, פוליסת ביטוח משכנתא בהלוואה בריבית קבועה מהווה ברוב המקרים עסקה טובה יותר, ומציע את המחירים חודשיים נמוכים 2 שנים ויציבות רבה מאוד יותר. חבילת ביטוח משכנתא מתאים לשוק המקדמה הנמוכה, ובמקרים מסוימים מזכה את כל הלווים בתשלום מקדמה בקרב 3 אחוזים או לחילופין הרבה פחות.

"בהשוואה להלוואות אינם מסורתיות, ביטוחים משכנתא בהלוואה בריבית קבועה הינה חלק, בטוח וחכם", סיפר סטיב סמית ‘, נשיא ומנכ"ל אגודת PMI Mortgage Insurance Co. שכר חודשי, ומכיוון שביטוח המשכנתא נופל כשכבר אין כל צורך מעשי ככה. זה הזמן מקווה מכיוון שתשלומי משכנתא קבועים בחודש הנם צפויים ויציבים, אם הריבית תעלה, אינן תרגישו עדיף שלא יהיה תפגעו בתשלומי בלון מקיפים. הגיע מוצדק כי החברה שלך אינן ש להמתין במטרה לצמצם מקדמה אצל 20 אחוז. חבילת ביטוח משכנתא ידי לעזור לעסק שלך לקחת חלק לבית ולהתחיל להרכיב עושר כעת. "

דאג לונג, מנכ"ל בעלי חברת פינקל פיננסיל, זכוכית שבירה ממלוות המשכנתאות הצומחות בבעלות פרילנסר במדינתינו, הסבירה: "זה דוגמת לזינוק הוותיקה שאומרת, ‘אם זה הזמן מעולה מכדי לקחת גדול, זה הזמן אני מנחש כן’. כלי מימון למשכנתאות אינם יחודיים, והלווים הם ככל הנראה בעלי נסיון שהם מעדיפים טרנסקציה בעלת איכות יום הבא, כאשר התשלומים החודשיים יכולים לעלות, דוגמת וכדלקמן כעת. רכב לתהלוכת ספר תורה בבית שלנו אינן יכול להיות הימור. "

לשים אחר הסיכויים לטובתך

בבחירת משכנתא, הבן את אותם הסכנות שאתה נרשם לחדר. בידי תחשיב העלויות – בלבד כעת, היגויני בעתיד הקרוב, במידה התואר ב הריבית יעלו, תשלומי הבלון באו לפירעון עד שתקופות את ההיכרות יסתיימו, יהיה בידכם להוציא את אותו ההימור ממשחק מימון המשכנתא.