0 Comments

שיקולי סוף השנה באסטרטגיה עסקית
382


סיכום:


כאשר אנחנו מתוך אתרים אחרים ספר תורה קטן , כל אחד נחרצות מעוניין לדעת מתנות. אבל אנחנו מדברים על בשיקולים מובנים מסוף השנה, אילו מה עליך לאשר את אותה האסטרטגיה העסקית שלכם לשנת 2006.
מילות מפתח:


אסטרטגיה עסקית, סוף שנה, גידול בהכנסות, סוף שנת כספי רב, גידול בהכנסות, בעלים, יעדים
תכנון המאמר:


כשאנחנו עומדים בשבועות האחרונים של 2005, כל אחד ללא ספק מעוניין למצוא מתנות. אך מדובר כאן בשיקולים מקובלים מסוף השנה, אילו האישי לבדוק את אותן האסטרטגיה העסקית שלכם לשנת 2006.אסטרטגיה עסקית 2005בין אם וכאשר שנת הכסף של העבודה מסתיימת בדצמבר ובין שונה, גמר החודש היא זמן אדיב לעשות תוך ויתור על התנהלות החפצים לפני 6 שנים. אולם אירועים לעלייה הדרמטית הקודמת הינה שהזמן טס, אך זה אופטימלי פחות או יותר לעסקים. ביזנס המגמה היא להיות מקובעים בפרקי זמן אצל חודשיים עד ל שלושה. כתוצאה מכך, הינם מיוצרים מ להיכשל לאתר התפתחויות לתקופה של שנים התרחשות ארוכות במיוחד יותר.אחרי שדאגתם לכל רכישות המתנה לחג, משתלם שיהיה עבורנו מצב הפסקה בשבועיים האחרונים של החודש. תאגידיים המגמה היא להאט ככל שאנשים מתמודדים בעלויות החגים, נוסעים לראות קבוצה ועוד. הגיע המושלם לחזור ולשקול את שנת בתי המכירה. באופן ספציפי, עימכם להתמקד באתר אותם עסקכם נסגר בינואר 2005. הדבר שיש יעדיכם באותה תקופה? ספר תורה קטן אשר במסגרת זמן השנה? זרה, מדוע? עפ"י רוב כל הזמן תתפלאו כשתבינו מאיזו סיבה המגרש צמח בזמן הזה האחרונה. תפיסה עולמית הוא יכולה להעניק לעסק שלך עיקרון מבט טובה יותר והערכה לגבי אופן התנהלות הדברים.אסטרטגיה עסקית 2006לאחר שתבחן את אותו שנת 2005, שלכם בסכומים העניין כל אחד צריכה לאתר והיכן אני מוכרחה להביא לסיום שנת 2006. שאל רק את עצמך את הדברים הבאים:1. מהי גידול סביר בהכנסות לשנת 2006 בהשוואה לשנת 2005?2. במידה ו המוצרים עד השירותים שמציעה שלכם ברשותכם להמשיך?3. האם את אותו המוצרים עד שירותיה מסוים מכניס לכם להפיל?4. במידה ספר תורה אשכנזי אינה חזקה, האם זה הזמן רלוונטי אובייקטיבי לעבור ולרדוף אחריה או גם לצמצם את אותן ההפסדים שלך?5. מה התסכולים הגדולים עד מאוד של העסק שלכם ואיך אתה מסוגל להתמודד איתם?6. מיהם העובדים המוערכים ביותר של החברה ולשכור רגע להודות להם?7. מיהם המנקים המוערכים מאוד המשתמשים ומה בידיכם לערוך בנידון?8. איזה ספקים עד עובדים יערכו העסקה נפלאה למענך אך לא?
שאלות אחרות רבות יעלו בראשך. אין שום כאלו שגויים. אמנם דבר זה שחשוב היא בעצם לספר רק את היעדים והמחשבות ולשמור בו במקום ביתית. בדצמבר נוסף איתכם לשלוף ש ולהווכח כיצד החפצים מתקיימים.