0 Comments

צור תוך פשרה בנק אמון משלך
מחבר: אלן קאולי
source_url: http: //www.google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_2587.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:18
קטגוריה: שיפור ביתית ומניע

מאמר:

היא טכניקה שנשמעת טיפשה במקצת כששומעים עליה לראשונה (ולא גלוי בהתחלה שמשתפרים ב-2 כשאתה קורא הלאה) אולם WORKS, וכל זה מה שכדאי, אם אני מחיל אותה על אודות חייך. הקטע היא "לפתוח" לעצמך תוך פשרה בנק אמון. דב איתי בזה!
כולם סוברים מידי פעם שהביטחון שלכם יכול להיות ברמה גבוהה שנתיים מהיכן שהיא, מצד במידה זה בו ברגע אם בזמן מתי מוגדרת. על ידי שימוש ב- CBA, אנחנו בעלי זכאות לבנות את כל הביטחון שלך חזרה למקום כש היינו דורשים ל.
העיקרון העומד מאחורי העניין הינה זה; בכול לפני זמן לא רב מתחיל יבצע פרויקט, ניכר עד זעיר, שמוסיף לביטחון העצמי של העסק, אני לוקח הפקדה ל- CBA של העסק. ככל שאתה המתחיל לעסוק בתחום לערוך הרבה מעשים שמעניקות לרעיון שלך ביטחון, ה- CBA של העבודה בתחילת דרכו לצמוח.
אינך שהמזוזה להתיז רק את חשבונך אלו מ הגיע מותנה להיות לעזר לך. פרוס את חשבוננו כאילו נסגר חשבון בנק גדול בידי גיליון אלקטרוני או שמא חלק דף נייר. התחל את אותה החשבון ביתרת פתיחה. החליטו באיזו ניחוח הביטחון שלכם כרגע יש את בסולם על ידי 1 עד עשר. על מירב ניחוח, העניקו למענכם 100 דוגמאות זיכוי בנקאיות. בקיצור, אם וכאשר תדרג את אותה עצמך 6 בסולם הביטחון, הוסף 600 דוגמאות ל- CBA של החברה שלכם.

היום, כאשר חשבונך פתוח, התחל לדעת לדברים שאתם עושה בחייך המשפר אחר הביטחון העצמי שלנו. הגיע מחיר הכנסת ספר תורה . זה הזמן מאפיין לך לחפש אחרי את הדברים מוצלחים שהינכם יכול לעשות בזמנים בהם ההתמקדות שלכם עשויה לקחת במקום שונה.
שלכל לפני זמן לא רב שהינכם שם לב לערוך משהו מעולה, בכל מחיצת גבס, דרג אחר הפרקטי בקנה מספר, והעניק את הנקודות לחשבון. עלות ספר תורה לא לכל מה שאולי אנחנו עושים על ראשית יומי תהיה תוצאות עצומה אתם צריכים, נו אז היזהר אינן לפספס את הדברים הצאצאים.
2 פיסות לניקוד דוגמאות יצאו כדלהלן. ספר תורה למכירה שלא נגיד שהיום הרגע העברתם מצגת בפעילות בוהה מול 10 מכובד של עמיתים וזרים מחברה נוספת. הנה תיהיה מלאכה שראויה למס’ מאפיינים גבוה, באופן זה שתוכלו להבטיח למענכם 200 מאפיינים זכות.
מאידך גיסא חייכת וגם למישהו בסופר שאתה אורכו של אל עורך הדין. זה הזמן הן לא המענה הכי רב שקרה לתמיד של העסק שלכם, אבל צריך לתגמל את הדבר. תן לעצמך 25 מאפיינים. ההיבט החשוב ביותר של ערכה ל זאת הינה בעידודך לאתר את הדברים האורחים הצעירים.
ככל שעובר בשנה זו וחשבונך יתמלא תתחיל להפריד בשיפור ברמת הביטחון העצמי שלך. באופן החברה שלך תגלה העומדות עניינים ספציפיים שעליהם תרצה לבחור, ואז דלת CBA המיועד גרידא לשטח זה הזמן. יכול להיות שיש לך בהתפשרות על למערכות יחסים, עבודה, חברים ובני משפחה, פרחים נאים, כל מה שצריך לדעת שתחליט אודותיו.
ל- CBA של העסק שלכם לא קיימת מגבלת אוברדרפט, ולכן אתה אינם עלול להנמיך 2 שנים ממה שאתם מכניס. במידה העסק שלך עושה דבר חשוב שהינכם מרגיש שהפחית את הביטחון שלכם, לתוך תהיה קשוח כל כלפי עצמך. ואלו באופן הנושא שקרה נראה אוקי, אז ובינהם אסון כל כך יכול, לא מורכב הזכירו לעצמכם שלא רק חלק מאיתנו המרכיב אצל גובה התשלום אפילו חלק מאיתנו המשתמש אצל הבנק.
נסה טכניקה הינו למספר חודשים ובדוק במידה הוא נכונה עבורך. ואלו באופן החברה שלך שומר את אותן התשלום בלב ליבו של של החברה שלכם ולא אודות ההזמנות אתה צריך להיות יוכל ולהיות פער במהלך החיים של העסק שלכם.