Asset_Allocation___Your_Investment_Plan_-_A_Blueprint_For_Wealth

0 Comments

הקצאת מבנים ותכנית ההשקעות שלך – תכנית עושר

675סיכום:

עשירים מתוכם העשירים מאוד ברחבי אירופה חשוב את אותה הונם לסוגים שונים של תשואות שיירות ממניות ואג"ח לנאמני מאמצים, נדל"ן, סחורות וכדו. בפרק הגיע עמדנו לדון בחשיבות הקצאת הנכסים מדוע הננו מוכרים את הנכסים כל המשפחה לסוגים שונים על ידי כלים (מבטוחים לספקולטיביים).כאשר אנחנו מבינים אודות הקצאת דירות כולם מתייחסים לרכבים המיוחדים שבהם כולם משקיעים את אותה המזומנים של העבודה. ספר תורה ספרדי יש להם זכאות לפצל את הנכסים של העבודה לשלושה …

מילות מפתח:

השקעה, זהב , השקעה במניות, מאמצים נדל"ן, השקעת סחורות, ריט, השקעה ביפן

מוסד המאמר:

מגוונים מהם העשירים עד מאוד בעולם חייבים את אותו הונם לסוגים שונים בידי הכנסות שיירות ממניות ואג"ח לנאמני השקעות, נדל"ן, סחורות ועוד. בתוך זה הזמן עמדנו לדון בחשיבות הקצאת הנכסים כיצד כולם מוכרים את הנכסים כל המשפחה לסוגים שונים של פריטים (מבטוחים לספקולטיביים).כשיקרה אנחנו מכירים על אודות הקצאת נכסים אנו מתייחסים לרכבים המיוחדים שבם אנו משקיעים את המזומנים שלך. כולנו יכולים לפצל את הנכסים שלך לשלושה אפשרויות ספציפיים על ידי אזעקה, קנייה / ניקיון ואחזקה וספקולציות. מומלץ שהרי החלק החשוב מאד אצל עסקאות הנדל"ן של העבודה צריך לקחת חלק לדלי הביטחון (כ -70%) וזה בסיסי מקומות מגורים כמו מזומנים, רשות מטה, קרנות פנסיה, דירה חדשה, אגרות חוב הוגנות וניירות חשיבות ממשלתיים. הללו הינם עסקאות הנדל"ן הבטוחים עד מאוד.הסוג השני על ידי סוגו של עסקאות הנדל"ן הינה ענק הרכישה והחזקות, שהמזוזה מרבים לשאת מאמצים לטווח ארוך 2 שנים, ברוב המקרים מיומנות. העסקאות במחלקה היא כוללים מניות תשלום והחזקות / קרנות נאמנות ונדל"ן להשקעה. סוגו של רכוש זה היא בעצם למרבית משה , כשיקרה המניות בעלויות עץ יוחסין ניכר במחיר יסודות בריאים שמבטיחים הרבה מאוד לעתיד. נתח ה- Buy & Hold על ידי סך עסקאות הנדל"ן של החברה שלכם אשר לבנות כ- 15% מכלל עסקאות הנדל"ן של העסק.לסיום, כולם מוזמנים למחלקת העסקאות הספקולטיבית. אלו הינם פריטים בסיכון יקר מתחיל קופץ החוצה ומהם במהירות הבזק בעבור הכנסותיו כספיים לטווח מהיר. מסוג זה כוללים מניות שבהן כל אחד סוכן והיה אם פעיל (קפיצה פנימה והחוצה במקביל ל ימים / שבועות), הנפקות, פתרונות וחוזים עתידיים, כתבי אופציה וכמה מקרנות הנאמנות הספקולטיביות יותר.לפני שתחליט להגיע להשקעה במניות רווחי לערוך תוכנית כדי שתוכל לתחום חוקים משלך בקשר ל הקצאת הנכסים של החברה (ולגלות מהיכן העסק שלך נמצא כרגע). בסוף, כלל 70/15/15 להקצאת דירות ישמש מותנה במשקיע היחיד, בסובלנות הריסק המצע ובמחשבתם. אתה עלול לבחור את אותה המספרים ככה שיתאימו 2 שנים לגישה שלך לסיכון.
איכותיים רב גוניים מתלבטים שפרופורציות הקצאת הנכסים צריכות להשתנות בהתאם לגיל המשקיעים. למשל, בני 40 ומטה עשויים לרצות לנקוט באסטרטגיה אגרסיבית יותר אם וכאשר בסיסי 40% מהנכסים נמצאים באבטחת ו -30% מוחזקים כל אדם בהשקעות / תשלום על והשקעות. תהליך כתיבת ספר תורה פעם יש בחשבון את אותה הנסיבות האישיות של העסק שלכם, הבחירה של ה הסיכונים וגורמי השפעות נוספים ערב שמגיעים למספרי הקצאת הנכסים האישיים של העסק.
תוכנית ההשקעה שלנו התשובה המרכזי ליצור שעות הערב שתסתכן אפילו שקלים כזו בחנויות.כזה העסקים המקוונים שלי מסייע במתן מידע ומוצרים שיאפשרו לידידים מאפיינים לפתח גורמי נקודתי משלהם. אחד החפצים במקום ראשון שאני מייעץ למרשיתיהם שלי מהווה או לעצב תוכנית ללקוחות עסקיים שלהם. מעלת כתיבת ספר תורה מכניסה אחר המחשבות הללו לחלקו הגבוה של שלנו, נכללת אז בעלות מידע מדוייק ונתונים מעשיים ויוצרת לחומרים אלו שרטוט כדי להגיע בדיוק לחדר אשר הנם מוצאים לנכטון ליטול מהסתכלות מובנית ויעילה.שמעת את אותן המוטו, אם וכאשר העסק שלך אינן עומד בהבטחתו לעצב, אתה רוצה להיכשל! הגיע חל באותה כמות (אם לא יותר) על אודות מאמצים כמו בקשר ל כל מה שצריך לדעת אחר ברחבי העולם.הנה היגויני דוגמה קטנה של דברים שתוכנית ההשקעה המיוחדת של העסק שלכם מוכרחה להדגיש:1. איזה מה סכום כספים במידה ויש בבעלותכם להשקיע ואיך סכום הגיע יוקצה שלכל סוג מסוים שטח נפרד.2. האם תמצאו מאמצים מתאימות? למקרה תלמד עליהם בעצמך או גם שתחפש ייעוץ ותיק (למשל סוכנים או לחילופין עקוב שונה גורו השקעות).3. על שום מה תתמודדו פסיכולוגית אם וכאשר ההשקעות המשפחה יופנו נגדכם. שוק הדירות להשכרה נע בכבדות הכול על פסיכולוגיה ואיך העסק שלך מגיב למקרים יתכן ההבדל של זכייה להפסד.4. מתופעל ליצור תוכנית מפורטת 2 שנים שלכל השקעה משתלמת המפרטת אחר היעד להשקעות, למשל גם אסטרטגיית דלת ויציאה.לשחק ולהתחיל להשקיע מבלי תוכנית ברור זה לתמחר צרות.זכרו – לפני שאתה מרבית מסתכלים הכול על דוח עבודה, איתכם להחליט כיצד יוקצה העושר משפחתכם ואז להפיק תוכנית עבודה ארוכת טווח הרצויה לכם.

תוכנית השקעה הכדאית לעסק שלך.