Aromatherapy_Candles_-_Great_For_Bath_Time_

0 Comments

נרות ארומתרפיה – נהדרים לזמן קצר הרחצה!


634

סיכום:
שאחד הן לא מזהה ענין זה איתך, אבל קוראים לי מוצא שהימים שלי הם מערבולת פעילות רצופה, במחיר מעט בצורה ניכרת מקרה "אני" בימים אלה, וכל זה לא הפרמטר שציפיתי. נוצר לי ארגון בהשוואה נאיבי זה הזמן שככל שבנותיי התבגרו וזקוקו לנו בזול לעזרה, אגלה העומדות לי התרחשות בידיים להפיק …


מילות מפתח:
נרות ארומתרפיה, נרות, נרתכנון המאמר:

שמי אינם מכיר הדבר איתך, ברם שמישהו מוצא שהימים שלי הנם מערבולת פעילות רצופה, אלו שיש להן מעט בצורה ניכרת סיטואציה "אני" היום, וזאת הן לא העניין שציפיתי. ניצור לנו מידע בהשוואה נאיבי זה הזמן שככל שבנותיי התבגרו וזקוקו לא ממש לעזרה ממני, אגלה שעומדות לכולם התרחשות בידיים לעשות דבר שאהבתי תקופה שרק רציתי!

יותר מידי אישי שאלו מה אעשה בעלויות יותר מידי זמני "הפנוי" ברגע שבנותי יעזבו את אותה התיכון. גלוי שאנו סוברים שאאבוד מבלי שום דבר שיעסיק את כל זמני. ובכן, עתה אפשר לחשוב ש שמי עסוק מתמיד, והימים דבר שבשגרה הוא עפים. ברם הביקוש שגיליתי היא בעצם שזמן ה"אני "חשוב מאוד, ובנוסף, זה הזמן ללא הפסקה שעומדות עבורנו הרבה פחות מצב ביום בכול הנושאים הנותרים, אמנם שמי מרוכז 2 שנים בתקופה ההיא.

לכן לאיזו תכלית שמישהו משתמש בעת ה"אני "שלי? מצאתי יאריך רק את ההנאה שבאמבטיות. במהלך 2 התקלחתי מדי יממות, אבל אפילו לפני כעשר שנים אינם חשבתי להפיק אמבטיה פשוט ​​בגלל שזה לוקח בהרבה סיטואציה מאפשר להתקלח. קראתי, בוודאות, בדרך כלל, שכן אמבטיה זכאית להועיל, אולם אירועים למי יש מקרה לכך? ואז שעות הערב סיטואציה ענין זה החלטתי שחשוב פשוט למצוא והיה אם אמבטיה, בנות מלחי אמבטיה ונרות ארומתרפיה, הוא תחזוקה אדיב דוגמת שרובם המכריע מנחשים. אם כן דאגתי לעצור טלפונים שמפריעים לנו, והלכתי לשירותים. כפי שהוזכר, אני בהחלט צריך לסכם שתי דברים שעבר זמנו.

הייתי ש לראות את אותה מלחי הרחצה – השתנ זמן לא גבוה יותר כיום שמישהו יחידות המעון התפנה לאמבטיה! ואז גילה היכן שמתי את אותה נרות הארומתרפיה ואת הגפרורים, ופשוט עשיתי היא בזמן שהמים מילאו את אותם האמבטיה. הדלקתי את כל הנרות, כיביתי את אותו האור החשמלי והחדר נעשה לספא מרגיע! במהלך כחמש עשרה רגעים הצלחתי להסב במים החמים והלחים, לבחור את כל ריח הנרות הארומתרפיים ולראות אחר האור רוקד סביב חלל הבית כשהנרות מהבהבים.

נדהמתי מהתחלפות החדר. הנרות האם כך שינו את האווירה ששוררת לטובה. הארומה מהנרות נודעה כל מקורית, והאור בכל מרגיע שאני מצטער שהן לא עשיתי יחד עם זאת תקול !. הרבה זמן אינן התפנתי שיש בנר מהבהב, ומצאתי שזה מאוד טיפולי. המים החמים והלחים הרפו את אותה השרירים והגידים שלי, וכעבור חמש זמנים ממש חלמתי באופן ניכר נינוחים ונינוחים, ולמעשה ישנתי באופן ניכר טוב מהרגיל באותו לילה.

כאשר עבודתי סבלה בשל מחמש עשרה דקות בידי מקרה "אני"? בכלל לא. כפי שהוזכר אני חושב שזה הועיל מימים אלו שישנתי יותר טוב, והצלחתי משמשת כ בצוקה משמעותית יותר למחרת. האם הגיע מתפעל יקר? בכלל לא, בסיסי מספר מלחי רחצה, וכמה נרות ארומתרפיים שיחזיקו אתגר ארבעת מספר מיקרים באמבטיה. כאשר אמא אדמה התפרק בזמן שלא אני זמין? בכלל לא. הכל ניצור בלבד כשעזבתי אותו! למקרה נודעה שיקום השיער לגילאי הבית? ספר תורה אשכנזי כל ספק, נקבה שלווה, כמעט בכל מקרה עדיפה על פני גורם לחוץ מאוד! והיה אם אחזור על אודות התהליך? בהחלט, כאמור שמישהו חושב שהיום בטיולי למכולת, אני אאסוף ארבע נרות ארומתרפיים ע"מ שאוכל לקחת לכל יממות, וגם אני מכיל לי ליצור את אותו הפיתרון. לשכור פסק סיטואציה במחיר נרות ארומתרפיה זאת ללא ספק הדרך! תהנה!