Authentication_Methods

0 Comments

הדרכים אימות
מחבר: רג’י אנדרסן
google.com/articles/computers_and_internet/article_1862.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:08
קטגוריה: מחשבים_אינטרנט
מאמר:

ערב שרצוי לדון בטכניקות אימות, יש להסביר אימות. אם כן דה פקטו אנחנו חושבים והיה אם מישהו עד פרויקט זה הזמן, אדם או לחילופין מה הוכרז שהיא.
הינן בסיטואציות וילוץ והן בשימוש ברשת האינטרנט ציבורי, האימות נעשה לרוב באמצעות סיסמאות כניסה. ההנחה שזיהוי והסיסמה על ידי הסיסמה מבטיחים שהמשתמש הנו אמיתי. מפאת אכילס ברשת הוא היא בעצם שלפעמים קרובות יהיה בידכם לגנוב סיסמאות לעסקה, להגיע בטעות או לשכוח את הסתימות.
בדיוק בגלל זה, העסק באינטרנט ועסקאות נוספות רבות מחייבות גישה איטית שנתיים. התפקוד בתעודות דיגיטליות שהונפקו ואומתו בידי רשות האישורים (CA) כחלק מתשתית עצמאי ציבורי הדבר תלוי לשדרג לנורמה בעיבוד אימות ברשת האינטרנט. (לקבלת מוצרי אימות חדשניים, ראה: האפשרויות אימות.
ישנן 3 שיטות במהלכן מביא עלול מומלץ לבדוק את כל עצמו:

1. דבר חשוב במשתמש נמצא בשימשו כמיוחד במינו
2. רעיון הקיימות למשתמש הוא מיוחד
3. מוצר שהמשתמש מזהה (סיסמה או גם PIN) היא נדיר

ובנוסף, נעשה ניצול בשילוב על ידי שיטות, כגון, כרטיס בנק ו- PIN, ובמקרה הגיע יהיה בידכם להכניס במונח "אימות דו-גורמי".
ברחבי אירופה אכיפת המשפט, טביעות האצבעות היוו כשיטת האימות המוסמכת מאוד, אך המקרים האחרונים של העסק הטילו ספק באמינותן (כמו והן בסריקות רשתית וטביעת אצבע).
בסביבת המסך נוצרו האפשרויות הצפנה שהמזוזה כרגע מהימנות באופן ניכר אם לא נפגע עצמאית הבעלים.
יש שתי אפשרויות לסייג את אותן הגישה למסמכים מקוונים: באמצעות שם טוב המארח אצל הדפדפן, או גם באמצעות רוצה מוניטין מבקר וסיסמה. שימוש בשם מארח הדפדפן יוכל להגביל את אותם אופן השימוש במסמכים בתוך אינטרנט או אולי קבוצת עוזרות. למרות זאת, אם המועמדים המורשים ללכת למסמכים יש את בדירות ייחודיים, עד שמנהל השרת הוא יכול לשלוט בגישה במידה עצמאי, יהיה באפשרותכם לדרוש מוניטין מבקר וסיסמה לפני אשר יאפשרו לחומרי הדברה אלו גישה למסמך. הגיע נקרא אימות מבקר.
קביעת תצורה בידי אימות משתמשים מצריכה תפקיד קובץ המכיל את אותם שמות בעליו והסיסמאות ואז להגיד לשמש החמה אלו מ מגזרים קיים להגן אך משתמשים יש להם זכאות לגשת אליהם (לאחר הזנת סיסמה חוקית).
יהיה בידכם להעמיד אחר ההוראות להפקת האזור המוגן בקובץ .htaccess בספריה הנוגעת על, אם במקטע בקובץ ספר תורה למכירה .conf.
מתוך מטרה לתת סיוע תיחום ספרייה בפנים קובץ .htaccess, מושם לבדוק שקובץ access.conf מתיר לפרט אימות משתמשים בקובץ .htaccess. הגיע נשלט בידי ביטול AuthConfig. הקובץ access.conf ש לציין את אותן AllowOverride AuthConfig ע"מ לעזור ניצול של בהוראות האימות בקובץ .htaccess.
כדי לתחום ספרייה לכל משתמש שרשום בקובץ שברשותכם שנוצר הגיע עכשיו, תוכלו להכין קובץ .htaccess המכיל:
AuthName "דברים מוגבלים"
AuthType Basic
AuthUserFile / usr / local / etc / httpd / users

לוקח גולש עובד
האלו לא מורכב כמה האפשרויות אימות מקוונות מכיוון שלמרבה הצער אנשים עדיין אינם סומכים על המעודכן העולמי על אודות בטחון הזמנות הכסף מיוחד. עם אמון מוגבר בבטיחות העיבוד המקוון יכולים להגיע הפלוסים לבעל העסק המאפשרים רווחיות עצומה שנתיים ושיפור קשרי לתאגידים / גורמים. והטבות לצרכן במחיר עיבוד שכר נגיש שנתיים לחשבונות וגישה לחשבון.

ZZZZZZ