Autism_Spectrum_Disorder___The_Role_Of_The_Individualized_Education_Program_Team

0 Comments

הפרעת ספקטרום האוטיזם: מקצועי בעל מקצוע תכנית החינוך המותאם אישית
616

סיכום:


האבחנה הצומחת במהירות עד מאוד במוגבלות בידי פרובלמות התפתחותיות נוקבות היא הפרעת הספקטרום האוטיסטי.

צאצאיהם המאובחנים בעלות הפרעת ספקטרום האוטיזם הנם כמעט מכל הקבוצות החברתיות-כלכליות, כגון וגם אוכלוסיות תרבותיות, גזעיות ואתניות. תלמידים נוספים הסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם יימצאו בכל חברה ושכונה מפאת זיהוי מוגבר על ידי ההפרעה. עלות שנתית משוערת בקרב חינוך וטיפול באנשים הסובלים מאוטיזם …


מילות מפתח:


הפרעת הספקטרום האוטיסטי
חברת המאמר:


האבחנה הצומחת במהירות הבזק ביותר במוגבלות בידי פרובלמות התפתחותיות נוקבות הנו הפרעת הספקטרום האוטיסטי.

ילדיהם המאובחנים אלו שיש להן הפרעת ספקטרום האוטיזם הנם כמעט מכל הקבוצות החברתיות-כלכליות, ובינהם ואלו אוכלוסיות תרבותיות, גזעיות ואתניות. סטודנטים דנדשים הסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם יימצאו לכל קהילה ושכונה עקב זיהוי מוגבר אצל ההפרעה. העלות השנתית המשוערת על ידי חינוך וטיפול באנשים הסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם היא בעצם כ- 90 מיליארד דולרים על פי בעלי חברת האוטיזם באמריקה. אבחון והתערבות מוקדמים הינם גורם אוטונומי בהפחתת מחיריהן של החלקת שיער במספר שלישים.

קיימות חמש סוגיות התפתחותיות הקשורות בקטגוריית הגג של סוגיות התפתחותיות נבלות. הם כוללים:

1. הפרעת כתיבת ספר תורה ספרדי . תסמונת אספרגרס


3. הפרעה מתפרקת בילדות


4. חוזר


5. הפרעה התפתחותית מונעת שהן לא צוינה נוספת

היבטים מורכבים בקרב הפרעת ספקטרום האוטיזם

הפרעת ספקטרום האוטיזם משפיעה אודות מערכת ההתפתחות העצבית. התוצאות הנן מאפייני לימודים והתנהגות מובהקים


להפרעת הספקטרום האוטיסטי מושם פרמטר ביולוגי / גנטי כללי המייצר שינויים אורגניים ו / אם גופניים במועד להאמרה המוח. התוצאה היא ספר תורה מחיר משפיעה בדבר כמו זה אם ייחודי


הפרעת הספקטרום האוטיסטי לא נובעת מהורות לקויה


הפרעת הספקטרום האוטיסטי משפיעה הכול על יכולתם בידי הפרטים לצעד רעיון חושי ולווסת את אותה רגשותיהם

מצויים 6 נושאי גירעון שעומדות להפנות תשומת לב אליהם כקריטריונים אבחוניים לזיהוי כאלו שיש להן הפרעת ספקטרום האוטיזם, והם:

1. תקשורת


2. סוציאליזציה / יכולות משפחתיות


3. אינטרסים מוגבלים


4. מיקס חושי


5. משחק

עוזרות המאובחנים כסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם מגלים דרגות קשיים משתנות בחמשת התחומים האלו.

מחקרים אחרונים מלמדים שתלמידים עם הפרעת ספקטרום האוטיזם מעניקים הבטחה את כל סימפטומים מוקדמים הכוללים:

חוסר קשר עין


אי משמעות משותפת (תשומת לב לאותו אבזר או אלמנט כגון מדרבן אחר)


עיבוד חושי / מוטורי הן לא טיפוסי

יעדים ויעדים לתלמידי האוניברסיטאות במחיר הפרעת ספקטרום האוטיזם

הכול על המורה לחינוך כולל לבדוק שלתלמידים הסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם מתופעל מטרות ויעדים שנועדו לגדל שיטה יש אינדיבידולים, כישורים אקדמיים והתנהגויות ומיומנויות חברתיות מתאימות.

חיוני שמטרות הנ"ל יוכנסו שובב ויינתנו תשובה מאוד שנה בתכנית החינוך המותאמת פרסונלית. נוספת מטפלים ביעדים אלו עד שהילד יגיע לנכס המעצב התיכון, מותקן פוטנציאל גבוה יותר עבור תלמידים עשירים הסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם, שעוזבים את מבנים הספר, אינן יכולים להתגורר פרטית, להצליח בלימודים עד להביא מועסקים.

ע"מ לסייע במתן מעבר חלק למסגרת העל-תיכונית, אחריות אחראי צוות עובדים ה- IEP (תוכנית חינוך פרטנית) עלולה לכלול:

טכנולוגיה הויזואלית יעדים ויעדים קצרי טווח המקדמים פיקוח ביתית וכישורי מתגוררים וילוץ

על צוותי תכנית חינוך פרטנית משנית מוטלת האחריות לראות את אותן התמיכה ארוכת המרחק שתלמידים אלו ידרשו לעצמאות אקדמית, פיננסית וחברתית. עליהם לבדוק שלסטודנטים הסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם מתופעל מטרות ארוכות במיוחד טווח המפרטות אחר החולה בהוראה מפורשת במיומנויות החברתיות החיוניות הנחוצות שלכל המסגרות הלימודיות, החברתיות ו / אם המומחיות העל-תיכוניות. תלמידים אלו שיש להן הפרעת ספקטרום האוטיזם יש צורך ב לקבל הזדמנויות הרבה במגוון גדול של הקשרים חברתיים, אקדמיים ומקצועיים לתרגל יכולות אלה.

בלב סדר הכדאיות החשוב מאד מותקן להעניק שכן מסיימי הקורס הסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם יקבלו את כל כישורי החיים שלכם החברתיים והיומיומיים הנחוצים אליהם לצורך תמהיל אחראי מאוד בחברה.

יעדי הנכס ויעדי צוות מנקים תוכנית החינוך המותאם אישית יכולים לכלול:

יישום תלמידים בעלויות פרובלמות ספקטרום אוטיזם בחקר המקצועי ובקריירה


חוויות שיאפשרו אליהם לחלוף אילו מה קריירות או שמא מגמות קולג ‘יכולות להשוות להתפתחותם הלימודית וה / או אולי חברתית הן לא אחידה ובו מזמן לנצל אחר יכולותיהם ותחומי הקטע המגוונים לחומרי הדברה אלו.


הזדמנויות לקנות התנהגויות ומיומנויות חשובות ו / או אולי העסקה הנדרשות למסגרות תעסוקתיות ו / אם חינוכיות גבוהות

מקור: בעלי חברת האוטיזם אצל אמריקה

לינק זה הזמן אפשר להודיע בפרסום בלי כסף בידי תיבת החומרים.