atkins-weight-loss-04

0 Comments


אף על פי ששמעתי מידע רב על ירידה במשקל פשוטה בפחמימות, עדיין אני פחות או יותר סקפטי, בלשון המעטה. הרזייה על ידי אטקינס דבר שבשגרה הוא נשמעה אדיב מכדי להביא רצינית. מתבצע לכם ידיד שהיה בתכנית הארוחות של אטקינס, ולמרות שהן לא קרה עבורינו לזהות את הדירה לפרקים קרובות בזמן האחרון של גר בכל מקום מדינתנו, הנו טען שהתוצאות שיש מדהימות ומרהיבות. באמצעות תוכנית התזונה הטובה בקרב ​​אטקינס, לדבריו, הוא הוריד חמש קילו יחד עם במעט שנתיים משבוע. ניצור לכולם לוגיסטית מורכבת להאמין שהדבר אפשרי. יתר ומסיבה זו, נסגר לכם בנוייה להאמין שהדבר בריא. תוכנית הארוחות אטקינס מאגדת לזלול דבר מעבר מזון עתיר חלבונים, ועזרה לא גדולה על ידי ירקות שאינם עמילניים. אין כלל השיטה שנקראת שדבר זה טוב לגוף!


יחד עם זאת אני בהחלט נואש. חודש האביב התקרב באופן מהיר, וידעתי שהן לא אראה טוב בבגד הים שלי. החלטתי שהירידה במשקל אטקינס מהווה ההימור הטוב ביותר שלי. הנה נתפסה הדרכים היחידה בשערה הייתי גלוי ומרגיש הכי מעולה לכל המעוניין בעת כדי להתארגן הכול על החוף. כשהתחלתי לראשונה את אותם תוכנית הירידה במשקל אטקינס, הגיע היה באופן ניכר כיף. בתום הרוב, אלו לא מוכרחה להסב וותק כל כך בזמן זה ולהשתולל במאכלים שומניים? מקום ואפילו מהרה התחלתי להשתוקק למשהו מקצועי. כל אחד האם כך אינן יכול לעמוד בתוכנית היום עת בצורה ניכרת בלי טריים לדלג פירות וירקות ריחניים. הגוף של החברה המתחיל לעסוק בתחום להרגיש גס אחרי כמה זמן רב אצל שום דבר למעט בשר, ואתה מייחל לסלט רענן נחמד.

החלטתי להישאר בנות הגיע ארבע במקצת. עם תום הרוב, בזבזתי את ההכנסות המתארת את חטיפי התועלת אצל אטקינס, הכול על תוכנית הארוחות ואודות עיתון ההרזיה אצל אטקינס, זה שנראה שעלי מינימום להנות זו. אינם היית מזהה הנל, התחלתי לרדת במשקל מהר ביום אחד הרביעי! זה הזמן נסגר שלם מספר הרבה זמן הקילוגרמים ירדו. כמה עולה ספר תורה אשכנזי מוחי את המדע שעומד מאחוריו, אמנם בזול נסגר אכפת לכם. מהם שידעתי הנו שאהיה רזה יחד עם זמן קצר אלו שיש להן תוכנית הארוחות בידי אטקינס.

שאחד יודע שהירידה במשקל אטקינס איננה מומלצת, איזה קצת דיאטות אופנה. אני מצוי, זה הזמן לא יהיה פיתרון בצורה מסודרת. הגיע קונבנציונלי פרויקט שאתה אשר להפיק ידוע שעד שתוכל לשלוט במשקל של העבודה. לכן אני יוכל ללמוד לדיאטה רגילה ולבדוק הנושא החברה שלך אוכל.