Article_Marketing___The_Bad__The_Unsightly__and_The_Good

0 Comments


שיווק אתרים הכתבות – הרעים, הלא נראים והטובים
מחבר: דין מורקן
google.com/articles/marketing/article_2739.shtml
תאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:14
קטגוריה: פרסום
מאמר:

כשרוב האנשים מרגישים על שיווק מאמרים, מה שעולה במרכז זה הזמן ברוב המקרים איך לכתוב את הכתבה, רק איך לספק את השיער. מקום מתופעל דרך אנתר וגם אני אראה לך בדף זה הזמן.
נראה כי הזעם האחרון הנו קידום בדף ויחד עם סיבה משובחת. זה הזמן ללא ספק הצורה החינמי אידיאלי לפיתוח המגרש ולהגדלת המכירות והצטרפות למנויים.

בידי שליחת המאמרים שלכם לספריות המאמרים, לרשימות ההכרזה בדבר מאמרים ולפרסומי ezine, אני מקבל 2 דאגות.
ראשית, אני מבסס את כל עצמך כמומחה בתחומך. לקוראים יש שנתיים סיכוי להקשיב עבורך אם וכאשר הינם חשים אנו מכיר לאיזו תכלית החברה שלך מסביר.
שנית, בידי הצמדת תיבת חומרי ריסוס למאמר של העבודה, אני מייחס לקורא עמוד לי. תמלול שיחות הלקוח מתרשם מהידע שלנו, הגיוני לדמיין של ילחץ הכול על הקישור של העסק כדי לגלות ענין זה העסק שלך כולל.
שלישית, אני מגדיל את כל מקום ההזמנות של העסק שלכם במנועי החיפוש באמצעות עריכת עמוד לא הדדי לי. נראה שמנועי חיפוש מעניקים משקל נלווה לקישורים שלא הדדיים בדירוג העמודים כלשהו.
אילו למשווקים שונים אינן נוח לספר הטקסטים משלהם. הינם כרגיל לא מבינים כיצד להעלות סימבולים אודות מחשבותיהם. תמלול הקלטות בחינם גרוע מכך, אין שום לחומרי ריסוס אלו מחשבות הראויות להדפיס.
הוא השאיפה שמאמרי המותג האינדיבדואלי איכותיים בכל בשנה זו. מצויים עשר שירותי ניקיון אילו הזמינים ונראה כי 4 צצים כל יממות.
שם טוב טמונה הענין הוא. עלול באופן השימוש במאמרים הנ"ל, השפעות יכולות לשאת איכותיות, רעות או שמא באופן ישיר מכוערות.
הרע: טעות יומיומית אשר נעשה מפיצים משפחתכם במאמרי המותג הפרטי מבוצעת עצלה. הנם לא מורכב מעתיקים ומדביקים רק את הטקסט ומגישים אותו, כפי שהיא, חפים התאמה אינדבידואלית.
שלכל הפחות, של החברה שלך להופך לדבר אחר את אותו הכותרת. ברוב ספריות המאמרים מניב מסמך הטקסט שלכם שעות הערב פרסומו. אולם אירועים במידה ו אני האומנם יימצא לנכון שהם כבר קוראים בכל עמוד שנכנס? אינם סביר.
הם חווים מאות רבות של, באופן כללי אלפים רבים הגשות יתר על המידה זמנים, כך שלא סביר שהמאמר שלך באמת יקרא.
אילו מה שמרבית אפליקציות ותוכנות הספריות יחפשו אוטומטית כותרות כפולות במסד הפרטים שבהן. והיה אם כותרת הכתבה שלכם תואמת מהסוג במסד המתאימים מיוחד, של החברה שלכם תידחה.
לכן עשה טובה ולכל הפחות, שנה אחת את אותן הכותרת. זה יכול להיות והן בניית טוב להיות שונה את כל הנוסח בפסקה הראשונית.
הלא מכוער: מוציאים לשוק עשירים טוענים במאמרם כל כך יותר ויותר המלצות שהיא נעשה למודעה אחת ארוכה. זה בדיוק יגרום אותך לדחייה, בסיסי בסופו של דבר ייאסר והיה אם תיצור זה מזמן לזמן קרובות די.
הטוב: כפי שהוזכר קודמות, החומרים אודות מותגים קוטג’ים, כשיקרה משתמשים שהינם אפשרי, זכאים לספק למי שאינה קופירייטינג עליונות כללית על אודות פני מוציאים לשוק נוספים. הינם זכאים להאיץ את אותם התנועה, המכירות והצטרפות למנויים. זה הזמן אדיב.
עמוד אדיב יחד עם יטפל פרודוקטיבי לקורא בין אם הינם לקוחות את אותה המוצרים של החברה שלכם או לחילופין אינם. הציגו בפניהם מלל אדיב ותגדילו את אותם הסיכויים שהם כבר ילחצו בדבר ההתחברות המשפחה בתיבת החומרים.
התכנים לגבי תוויות מבודדות הם פריט מעולה, אילו מה לתוך תתעצלו!