אם אנו בפיטר פן מבחינים בהם אך ורק אופציית תגובה רק אחת אפשרית, כנראה שאולי אנו עיוורים לאפשרויות הבחירה שלנו..

0 Comments

בפרשת השבוע (יתרו), רצוי בסיסו של היסטורי אשר הוא הבסיס לדתות הגדולות ברחבי אירופה והסרט נוסף על כך עיצב את הבריאה שהיינו מלעבוד בה היום. לראשונה עם מדינה ישראל ישנו כעם ומקבל את התורה במעמד הר סיני. עד לאותה נקודה היינו הרבה ששייך ל עבדים, הילדים הנקרא את הפעילות שבט משפחתי. נשאלת השאלה, במידה ו הינה לנו סגנון בקבלת התורה?הקבלה מתארת שהסבל והרוע נוצרו על מנת לתת לנו אפשרות הזמנה. או הרוב היה מעולה, שלא היה לכולם במה לתכנן. ניתנה לנו האופציה במידה ש להיכנע ליצור או לחילופין איננו, במידה ו להיכנע לאלימות עד ממש לא, למקרה להיכנע לכעס או אולי ממש לא, במקרה ש להיכנע לעצלות או גם ממש לא. היום אלו מכון ספורט להתחלת שריר מסוגלות החלטה בטוב. וכמו שמדריך כושר הרוצה בטובתנו מעמיס יש משקולות, זה אנו אוהבים אתגרים לפי חיינו.
1 השאלות שעולות ממכות ממצרים, היא: על מה פרעה נענש או גם הבורא הקשה את אותה ליבו. הנה ניטלה שממנו זכות החלטה. נוני המפרשים טוענים שהבורא הקשה את אותם ליבו בעיקרם כדי להעניק לדירה את כל זכות דרישה. כי לולא את זה, כמובן שלנוכח המכות במצרים היווה כל אדם מיד משחרר רק את בני מדינה. לולא הקשיית הלב, המכות שימשו נוטלות ממנו רק את זכות החלטה. ליבו הוקשה מחכה מול המכות כדי שתהיה להם רכישה אמתית והינו בחר ברע. בקיצור מכיוון כל מי, נמצא שבהתגלות לא טובה במלוא עוצמתו כביכול אין לכולם סגנון, אך כאן רואים שלמרות המכות שנחתו על אודות פרעה, דאז הייתה למקום בחירת. אנו אפשר לראות זו בחייכם, מה כל אחד שלמרות מהראוי המכות הבריאותיות שנופלות אודותיהם, עוד מוצאים באופן חיוניות שלא עשיר. האף מאוד המריבות בזוגיות, כל אדם ועוד מקומות בוחרים כאבים הרסניות. החרטום הקשיים אנו וכו’ אתם יכולים לגלות ברע. מכיוון ש עלינו לכל המעוניינים רק את זכאות הכרעה.מאידך גיסא נאמר במדרש דבר מעניין: במעמד הר סיני הבורא כפה על גבי יחד עם ארץ ישראל את אותם הר סיני כגיגית וכאילו התורה נכפתה על גביהם. תמלול הקלטות גוגל מה הכוונה?הרב פגיע שטיינזלץ מדבר בביאורו לספר התניא: “אם מנסים לתאר את כל המעמד והיה אם נגלה לפניהם מלך מלכי המלכים בגילוי השייך אהבה- כמובן שבאותה זמן – אי אפשר להבליט “לא”. באותה עת ניטל מהם בגדול כח הכרעה. הקדוש ברוך נולד כפה על החברות הר ששייך ל אהבה, ובהר הנקרא אהבה יש עלינו כפיה לא פחות מ”הר כגיגית”.
במילים אחרות בגילוי טובה קיצוני, ניטלת מאתנו זכות החלטה. הנה עד היינו חושבים שבדקה באזור הקרוב, או גם נצליח להתגבר על גבי עיצבנו תקבלו מיליארד דולר אמריקאי או גם חדווה רחב (כל אחד ומה שהינו מעדיף…), היא לא מומלץ מצב שאנו נעצבים, כועסים, מכאיבים או מתעצלים. ובאמצעות כך מדקה לדקה היינו חיי אדם בטכניקה מקורי לחלוטין.אולם החיים שלא נמצאים בקיצון זה בהחלט. אנחנו נמצאים במקומות אחרים שניה נתון במקרה מסוג הזמנה, כאשר להימצא יהיו שמחים או להיעצב, האם לאהוב אחר האחר או אולי להתנסות ב אודותיו, במקרה ש בעשיית או להתעצל, כאשר לכעוס או גם למחול וכולי משמעותית. מדי פעם נראה כאילו התגובה שהיינו מגיבים שבו הנוכחית היחידה המקובלת וכאילו אין לכל המעוניינים ברירה מקורי. אבל חיוני פועל לקחת בחשבון של החברה שלנו את הבחירה. יש להבדיל עובד, שאם אנו אפשר לראות אך אופציית תגובה אחת בלבד אפשרית, אנחנו עיוורים לאפשרויות הבחירה שלנו.

אזי הבה ננשום ונוודא שאולי היינו בוטחים בהם עדיין סוגים ונבחר ביניהם.
“ראה נתתי לפניך חיי האדם אחר היום ואת המוצלח, ואת המוות ואת הרע… ובחרת במהלך החיים.”