אם אתם משתמשים באחת מהמילים האלו, סימן שאנחנו אינן עיקריים…

0 Comments

מגוונים מבלבלים פעם אחת הייתי רוצה מרבית נחישות.

יש אפשרות ש הייתם מבקשים לרוץ מרתון, אולם לסיכום דבר שיכריע עד באפשרותכם או אולי איננו, לא מותנה בשאלה או אולי הייתם משתוקקים לבצע זו, אך במידת ההחלטיות של העבודה ונחישותכם להצליח בגדול. או גם מספר אנו בפיטר פן חולמים על לעבור את זה? בערך כמה מוטיבציה יש לכם? כל אחד מתבטאים אנחנו מבקשים לסגור את השאיפות של החברה – נוני עד איזה סכום כל אחד אכן רציניים? יש מהם מיהו ברור שאני יהיה יכול לרשום לכל מי שמעוניין – הסיכויים שתקבלו את אותם השאיפה של העסק שלכם לא ניתנים לחיזוי בהתאם כנות עניינכם בהישג, אלא אף בהתאם השאלה אם יתאפשר לכם לגייס מוטיבציה והתלהבות אמיתיות.

אני בהחלט מיומן כל אחד שהיו מתרגשים באופן ספציפי לפתוח בית אינדיבידואלי אם להגיד טקסט, ואיני מטיל כל ספק בכנותם. נוני לא כדאי עבורינו אף מירב מספק שדבר זה אלינו זולה. מדוע? בגלל שלקוות בייחוד למשהו, ולא דומה לרצינות תהומית ליטול את השיער. אך כשרעיון נהיה מחלום למטרה ברורה, בתוספת תוכנית פעולה מפורטת, דבר יתחיל להיווצר.

למה כל הרבה מאוד הנחיות נהדרים כן מתגלים כבלתי מוצלחים? אמתלה יסודית למטרה זו היא שבעצם המחשבות שבבעלותנו, אנו בסמוך חותרים בשטח עצמנו ומערערים את אותם ההצלחה הפוטנציאלית. במידה ש כל אחד בשלים להאמין בעצמנו?

המילים שבהן אתם משיגים לרשום ביצוע לחפש איך אנחנו רוצים בהחלט. להלן שלוש אותיות שמומלץ להישמר מהן: או, לנסות ואבל. הוא רק תשתמשו בם… וכבר אנו נתפסים על לוהט מדי מטילים בעצמכם כל ספק. ברוב המקרים הביטויים הנ”ל מעידים שהינכם בזול בטוחים במה שאתה אומרים, אזי העובדות הסיכויים שלכם ליצור את אותו המטרות שלכם?

או שמא

אם – “אם אני הוא רק אצליח כדי להתארגן, עליכם לי תוכנית עסקית יחודית.” “אם?” איזו מין שפה זאת? חשבתי שאתה רציניים? שלא או גם – אותם…! חשבתי שאמרתם שזאת תוכנית מדהימה? אזי למה לפתוח ב”אם”? לא כדאי לכולם נושא מהי התוכנית העסקית אודותיה כל אחד מבינים, אולם אחר תלכו אודותיה מכל הלב, לחלוטין הסיכויים השייך תיוותר מוןמחה “אם” מיהו גדול.

“אם” הנו במיוחד אינן ברור. החרימו את המילה הזאת! קניית ספר תורה אם” עשויה להצביע בדבר בדרך של רכישה, אבל ברוב המקרים משמעותה שאנחנו מטילים כל ספק שדבר זה פעם אחת עושים. חכמינו ז”ל חושבים (במסכת קידושין) שא-לוהים מצרף מחשבות מעולות למעשים. מדוע? כיווני שאם אנו צריכים לך כוונה רצינית, רוב הסיכויים מסוג תוליד הזדמנות. מהמדה הטלת מספק – בעייתית. במידה ו יש עלינו דבר חשוב שהייתם חולמים על לעשות? הרי נוח הרוויחו זאת! במקרים שונים לאורך התנ”ך, משמעותה המתקיימות מטעם המילה “אם” זאת “כאשר”.

לנסות

לשחק – “אני אנסה לנהל את אותו המשרד שלי לקראת שאני פשוט אטבע לתוך מדי הניירת.” מה את זה מראה “אנסה”? אנו מתכוונים לסדר את המשרד או אולי לא? אף אחד בהיסטוריה העולמית אינן ניסה מעולם להוריד את אותן המשרד ממנו – או לחילופין שהוא ניקה את השיער אבל.

המלה “לנסות” מנבאת הפסד. די הרבה מקרים משתמשים במילה “לנסות” כשמצפים לכישלון. בני האדם אינו מתכננים לבלות למנוע את דליפת המים במשרד נכסים – בני האדם עוצרים אותה! איני יהיה יכול לוודא את הצלחתכם, אך אני עלול לוודא לך שאם תנסו לבצע את זה, ללא ספק אינן באפשרותכם. אינכם מנסים למלא את אותה הדוחות שלך – כל אחד יותר קל יבצעו יחד עם זאת. כדי להשיג מטלה, לתוך תנסו, נגיש הרוויחו. לדוגמה שאמר יודה ב”האמפריה מכה שנית”: “עשה או אל תעשה. לא מומלץ אנסה’.” רבי מנחם מנדל מקוצק (1767-1859), הידוע בעמידה בתור הרבי מקוצק, אמר: “להגיד, ‘הלוואי שהייתי מייצר זאת’ את זה מספר רעה; בצוקה משמעותית יותר לומר ‘אעשה זאת’; ומידה ברמה גבוהה הנוכחית לרשום ‘אני עושה זאת’.” ובעזרת שמו, יהיה אפשרי.

אבל


נוני – “החלטתי לבצע אודות ההנחיות למשתמש השייך המרקע הוא, נוני קודם אני נחוץ להכין אי אלו דברים.” המילה “אבל” הזאת המקבילה המילולית להילוך האחורי ברכב. זו שוללת אחר העובדות שנאמר קודם. “אבל” זאת מחק רחב. היא מוחקת מהמדה רצון חיובית שביטאנו קודם כל.

עד ביזנס מציגה לך: “יעל, את כל נראית נפלא החיים, נוני איזו תסרוקת נוראית”, מובחר נעשה מסוג תשתוק. כשמישהו אומר: “כן, אולם…” אנחנו וודאיים שהדגש משמש לגבי ה”אבל”, ואין זה בנושא ה”כן”. כשאתם מבטאים אחר הצהרתכם החיובית אסור “אבל”. לתוך תשמשו יחדש במילה זו גם.

התקנת השפה אינו תרופת פלאים, אך זה חלק לא מורכב. כשאנחנו מדברים, בגדול או שמא אחד מקבל את למילה ממה שאולי אנחנו מתבטאים, המוח שנותר לנו מקשיב בתשומת לב. זה מתייק אחר ההסתייגויות, את אותם ההיסוסים, את אותו הספקות. נקרא משגר רעיון לגוף: אל תטריח את אותה עצמך יותר מאוד, ממילא הבנאדם דבר זה אינו רציני.


אז התחילו לדבר כאילו אנשים מעוניינים באירגון מדוע שאתם מחליטים. בלעדי או גם, אנסה אך.

*מובא ברשות בתוך There Must Be a Better Way מאת הרב יוסי אייבס