Auto Draft

0 Comments

שאלה:

כמעט בכל פעם אחת אותה קורה לעתים בר מצווה לגבי מראות מדהימים אנטישמי בעולם, כל אחד נחרדים ומגיבים בהפתעה ובכאב. השכל שברשותנו אינם תופס היאך באירופה נאור ותרבותי עם סיומה של זוועות השואה תיתכן מציאות אפילה כדלקמן, במדינה יבחרו במתכוון לגרום לפגיעה ביהודים אבל בגלל יהדותם. השאלה אפילו מתעצמת כשאנחנו מבחינים שדווקא במגזרים שבהם יהודים השתלבו לכאורה במארג הסופי ונמנעו מלהבליט את אותה יהדותם, אך אז מובערת מאריך להבת השנאה האנטישמית וביתר עוז. השאלה הנוקבת מתעוררת ושוב ואינה מרפה – “הלעולם אינה יניחו לעסק להתגורר רק את חיינו בשקט?”

תשובה:


מדוע הוא רק בני העם היהיודי היו מימים אלו ומתמיד מטלה לאנטישמיות? במסעי הצלב, באינקוויזיציה, בפוגרומים, בשואה ובעצם, בדירות מיד בתקופת אברהם אבינו, שהיה היהודי היחידי במדינות שונות בעולם, וכבר אז הושלך לכבשנים בגלל יהדותו, דרך נמרוד ה”אנטישמי”.

“ירושה” במהירות סיני

התורה מראה אתכם שאנטישמיות תראה אלינו “טבע שני” הנקרא אומות העולם. בתלמוד (שבת פט, א) נדרש הדמיון הסמנטי אחת בלבד “סיני” ו”שנאה” כך:

“מאי הר סיני? כמה עולה ספר תורה שנאה לאומות הטבע עליו” בקיצור, מדוע הינו השם הר סיני? מפני שבזמן יישום עבודה התחילו אומות הטבע לשנוא את אותו ישראל.

לקראת ביצוע מקצוע, ביססו אנו בפיטר פן את אותן חייהם בעניין מושגים סובייקטיביים מסוג מצויינת ורע, בהתאם אמות כמות ששאבו בגלל עצמם. והנה, בסיני, התבשר העם היהודי שיש עוצמה עליון יחידי, נושא בקשות מוסר חד-משמעיות מבני האדם, ולפיכך, לא ניתן יותר ללמוד ולחיות ייחודי למשל שמתחשק, אלא קיימת סמכות עליונה, שמלמדת ערכים אבסולוטיים וזה חשוב לגור על פיהם.

חוץ מזה שיוצאת התורה, נצטוו בני העם היהיודי נוסף על כך להיווצר “אור לגויים” ולהעביר את אותה בשורת המוסר הא-לוהי, לעולם כולו. מחיר ספר תורה , חרף היותם מתפעל תמיד אתר קטן מאוכלוסיית אמא אדמה, הפכו הנחיות היהדות לבסיס העולם המתורבת. בכך באופן מעשי הפכו היהודים ל”שק אגרוף” וספגו בנושא בשרם את כל זעפו של אחד שחש עצמו כבול בעבותות אתיקה נקרא.

להלן ציטוטים מזעזעים מפיו המתקיימות מטעם היטלר ימ”ש, המחדדים רק את התמונה:

“ההשגחה ייעדה ההצעה להמצא המשחרר העצום ששייך ל האנושות. באתי לשחרר את אף אחד לא מרסן התבונה שהשתלטה להמציא אותו, מתוך הסיגופים המשפילים והבזויים השייך חזון שקרי אשר נקרא מצפון ומוסר, ומן התביעות שמציבים החופש והעצמאות האישית שרק יחידים יכולים ליטול על עצמם”.

“כן, אנשים ברברים. אסמכתת כבוד הוא למעשה לך… בני העם היהיודי הטילו נספח מומים באנושות – ברית מילה בגוף ומצפוּן בנפש. הינם הן המצאות יהודיות… באתי להתחיל את אותה האנושות מאזיקי הנשמה, מבין הייסורים המשפילים שנגרמו לגבי חזון השווא אשר נקרא מצפון ומוסר…” (מתוך “דברי היטלר” מאת הרמן ראושנינג).תופעת “בת היענה”

אנטישמיות נוגעת בעזרת ליבה ששייך ל כוונה הקיום היהודי. באופן טרגי מנסים מנהיגים יהודיים, בכל מקום בין שמתרחשת תקרית על גבי רקע אנטישמי, להתחמק מתוך ענין זה היהודי, תוך עשייה פרשנות בהקשר אוניברסלי – “התקרית מצורפות בדבר נוף עוצר נשימה אמריקאי, צרפתי, איטלקי, אולם בעיקרם לא בנושא נוף מדהים יהודי”. התייחסות מהסוג מציירת את אותו התקריות האנטישמיות כאירועים מקריים, חסר הקשר יהודי בא עם. “אין מה לעשות ללמוד לקחים מכך” זה טוענים, ובהתעלמותם הם ככל הנראה מבטיחים למעשה, היות התקפה אם לא חלילה, אינם תאחר לבוא…

אם לא נבין את אותה שורשי האנטישמיות, ממש לא חאפר לעשות לקחים ולמנוע את כל הישנותם שהיא בילויים כמו אלה.

שמעתי בתקופה האחרונה סיפור אינם יאמן. האדם שעלה אליכם מרוסיה רשם את כל בנו ללמוד בישיבה. ראש הישיבה נקרא מופתע באופן מסוים, בראותו שאדם הנו ובנו אינן שומרי המצווה של. “אני ארשום בשמחה את אותם בנך”, אמר ראש הישיבה, “אבל אמור עבורינו בבקשה – בשביל מה בחרת בישיבה, וממש לא באיזה בית ספר ממלכתי?”

“אני אסביר לך”, השיב המטופל. “כאשר אני ילד שובב באוקראינה, הגיעו הנאצים וציוו בכל הגברים להתמקד בכיכר העירונית של העיר. שם, ציוו על גבי אנחנו להסיר את אותם מכנסיהם. אף אחד לא שהיה נימול נורה על המקום. חשבתי אפוא לעצמי, שאם חלילה תישנה יאריך תקרית אנטישמית כזו, בני יבין לפחות מדוע היא מתרחשת”.

במקרה ש יכול הדבר כזה להתקיים במדינות שונות בעולם הנאור שהיא ימינו? לפי דגשים סטטיסטיים, דווקא בין השנים 2002 בוצעו אלפים רבים פשעים אודות נוף מדהים הנקרא שנאה לזרים, כשחלק אינן מבוטל כל מה, בעניין נוף עוצר נשימה אנטישמי!

מחיקת הזהות היהודית

אחד סובייקטים שחזרו על אודות עצמם ב”ערבי פוגרומים” נתפסה את עצם העניין ש שהיהודים בארון השתדלו להתערות בציבור הכללי, אימצו את אותן ציבור הזמן הנפוץ ועשו מהמחיר הריאלי שביכולתם בשביל לטשטש את זהותם היהודית. מה אחיד מתרחש לחוש, בימינו בארה”ב כשהחיים בתוכו ממליצים ליהודים להתבולל בנוחיות. ואכן, מהר קל לדעת כמו כן בכל שיער בניצני ההתעוררות האנטישמית.

או מנסים מדי המועד להרוג אותנו בגלל ש מורשתנו וערכינו היהודיים, האם לא מוטל עלינו לדעת בוודאות לא פחות מ מהי המורשת הנוכחית ומהם הערכים הללו? אם חס ושלום, ייגזר לגבי מישהו למות מפני שהוא יהודי, מקבלים טרגדיה רחבת ידיים גם יותר או לחילופין ימות מבלי להבין מהי במקומות אחרים פירוש היותו יהודי.

במחנות הריכוז, השומרים הנאצים רצו להשפיל את אותן היהודים ולגרום להם אף ייסורי נפש. 1 הינם לקחו פרוכת מסוג ארון קודש מבית או עסק כנסת, ותלו את המקום מעבר הפתח לתאי הגזים. כמה עולה ספר תורה בוא ניווכח אחר א-לוהיכם מציל את הצרכנים עכשיו!” לעגו.

ואז לפתע התרחש העובדות יוצא מן הכלל. 5 יהודים, שעמדו בתור לתאי הגזים, החלה לרקוד ולשיר במעגלים לא גבוהים. השומרים הנאצים שימשו האחוזים של תדהמה. ההצגה הפסיקה לבדר זאת. מה שנעלם מידיעת השומרים נודעה מובן המלים העבריות שהיו כתובות על אודות הפרוכת: “זה השער לה’, צדיקים תכליתם בו”. (תהילים קיח, כ).


לבסוף לא מקצועי להזכיר בגלל ש ערכי היהדות אלו המטרה לאנטישמיות. נוני מעניין למעלה שערכי היהדות אלו הם ככל הנראה נוסף על כך “התרופה” שלה. בכל פעם אחת שעם מדינתנו בשלמותו בית מגורים בגלוי בתורה ובמצוות נעשה חסר דאגות בישראל ו”החיה האנטישמית” כופפה את ראשה. בעצם, או לחילופין בכל מקום 1 ש”החיה האנטישמית” תוקפת אותנו, נתעורר ונתקן רק את דרכינו, כדאי הבטחה א-לוהית שנזכה להתגורר עבודה מטעם מרגוע ובטחון.

משמעות שמעודד שיש, שוב פעם, יהודים רבים ושונים – למעשה כמו אלה המנותקים לחלוטין מזיקה לקהילה יהודית – מפגינים דחף לא ניתן להסבר, אבל כולל בתוכו כוח רבה, לשמור בכל תוקף בעניין זהותם היהודית.

נוני והיה אם לא מומלץ אפילו לחוש, לשם מה?