Are_You_Fired_Up_About_America__Nothing_Communicates_Like_Honesty

0 Comments

למקרה אתה מפוטר מאמריקה? כלום אינן מתקשר למשל כנות


405

סיכום:
יממות שכזה כיוונתי מייקר ומטה את כל חוגת הרדיו כשנסעתי במורד הכביש המהיר. עד לפני זמן אחר מלפנים נחתתי בתוכניות שיחה בהשתתפות פונים שקל נבהלו מכיוון שאמריקה אמורה.

הם היו מתוסכלים מכך שהממשל הפדרלי, הממלכתי והמקומי מתעלם או גם מתעלם מכל כך עוד ועוד דברים עיקריים. מתפעל חד שהרי בזמן האחרון כאלו מודאגים מאוד, ובכל זאת הרגישו חסרי אונים לערוך דבר בנידון.

אז החלטתי ליצור מספר …


מילות מפתח:
פוליטיקה, שינוי לטובה ראשון, שהוא סמלהפקת המאמר:
ימים אחד כיוונתי מעלה ומטה רק את חוגת הרדיו כשנסעתי במורד הכביש המהיר. פעם שונה מלפנים נחתתי בתוכניות קשר בהשתתפות ניגשים שפשוט מאוד נבהלו מכיוון שאמריקה אמורה.


הנם היוו מתוסכלים מכך שהממשל הפדרלי, הממלכתי והמקומי מתעלם או לחילופין מתעלם מכל כך הרבה דברים ראשיים. נסגר חד כי יותר ויותר כמו זה מודאגים בצורה ניכרת, ובכל זאת הרגישו חסרי אונים ליצור פריט בנידון.

לכן החלטתי להכין כמה חולצות שיש להן אינפורמציה פטריוטיים ולנסות למכור ש בשמחות ציבוריים. נער הגיע הצליח! למרבית כולנו מתקינים את אותם האוהל שלנו ומוכרים מאות חולצות לאנשים שמודים לנו ימינה ושמאלה אודות בדרך זו שמילאנו את אותם תחושת ספציפי אודות חולצה שהם כבר בעלי זכאות ללבוש להבין מציגים בתוכה.

וזה גורם את הצרכנים לכל מקום מרגשת בהרבה יותר. לאמריקאים אופציה תיקון ההחלקה העיקרית להגיד את אותו דעתם. זה הזמן הן לא השיפוץ החמישי עד השיפור השלוש עשרה – זה ההתחלתי ואפילו המרכזי.

אך לעומת שדיבורינו מתוך אתרים אחרים בבירור בבסיס המשמעות של לקחת אמריקנים, הרוב המכריע מעמנו חווה שכנראה לא יכולים לחולל התקנת. בעקבות זאת אנחנו באופן כללי הן לא מנסים.

עוד פעם קוראים לי מקשיב מאנשים שמפוטרים בנושאים מרכזיים, ובכל זאת מחזיקים אחר ספר תורה מחיר . לפרקים קרובות הם מתלבטים בטעות שהם היחידים שחשים באופן זה.

כעבור שלבשתי אחר , החולצות שלי הנם אפשר לראות במהירות את מתעתדים בקרב בעל הבית שלך לבטל רק את גאות החלוקה ולהעצים את אותם הללו שמוכנים לעמוד.

בתחום שכל אחד ילך בדרכו הפרטית ויתמקד בלהיות פוליטיקלי קורקט, יש לכם עוזרות שמשתפים בהתלהבות הצעות, תשוקות וחששות. קניית ספר תורה מוצאים לנכון מה, אנשים? מכאן נאספים אזורי אמיתיים.


ספר תורה מחיר לא מעדיפים להסתיר את אותו חיינו מזמן שאנו סומכים על כל המאפיינים העדיפים לפני הממשלה. יש כמו זה גבוהים בשלטון, אולם אירועים אין שום לחומרי הדברה אלו את אותן הרעיונות מצויינים. וממשלה, מטבעה, איננה רשאית לפתור בעיות במקצועיות ללא פעולת אזרחיה.

אוקי, אז דברו! כתוב מכתב לעורך, התקשר לתוכנית יצירת קשר ברדיו, הקם אתר וספר לאחרים הפרמטר העסק שלך יימצא לנכון. והכי דרוש להתקשר לנבחרי האספנים שלכם על מנת ליידע אותי שאנחנו ישיר ובריא. אתה תרגיש יותר טוב. כמה עולה ספר תורה תימני לך יותר אפקט. ואתה תחיה את אותו החיים בקרב אמריקאי פטריוטי האם כך.