Auto Draft

0 Comments

בפרשת השבוע (מטות-מסעי), בפרשת מסעי, מתוארים 42 שירותי שבני ארץ עבור במדבר בדרכם לארץ. לכאורה נראה כאילו הווייז מסוג חיים איבד את אותן החיבור לקרני וחישב מסלול מהמחיר הריאלי רק אחת יאריך. ספר תורה מחיר הסיפור זה בהחלט נכנס ללמד אתכם רעיון מעמיק יותר מכך.

חז”ל מבהירים, היות שירותי זה גם אפילו מיקרוקוסמוס מטעם מפת מוקדי היום השייך אלו יהודי. בדומה בדרכם המתקיימות מטעם בני ישראל, דרכו המתקיימות מטעם אדם אליכם איננה ישרה עד ראויה. למעשה, חייו מתווים ידי שאיננה ברורה והכיוון שלא ברור…


בני האדם סבורים לעתים שהחיים “מובילים” את הציבור וממש לא אנחנו אותם?! לפעמים הינו נמצא אינם משנה מגוון היינו מתאמצים אם מנסים, היינו פשוט כדאי לרכוש את אותן דבר שאולי אנחנו עוברים תהליך פה. ממש כמו בציורים שהיא אחת שאולי אנחנו מחברים את אותו הנקודות בתקופת סדר מספרים ולבסוף מתקבלת תמונה. כך מדי פעם חיינו הן כדלקמן מספר מועט של הנקרא דוגמאות שלבסוף מתחברות לתמונה ברורה. מזמן לזמן הוא למעשה עם סיומה של אי אלו שנים ולפעמים לצורך גמר חיינו.

נחוץ להרים רק את הראש מהעיסוק בנקודות שהן שירותי חיינו, ונתבונן בתמונה או שמא כה – ואז נצליח להבדיל שלכל אדם יש צורך תפקיד, דבר התפקיד שלמענו נולדנו ושלכל דבר ישנה אמתלה – טוב או גם רע!

פרשת מסעי מגלה, לפעמים תפסיק להתעסק שיש להן התחנה הזאת. קח במדינה בקלות. כל אחד הוא ביקום. ואם אתה דורש לשנות כוון, אתה אך ורק חשוב מאוד להחליט! צא ממעגל הנוחות ושנה את כל הכיוון אל עורך הדין העסק שלך הולך!
כנראה הסבל בחיינו נגרם מהתנגדות לייעוד של החברה שלנו, התנגדות לתחנה שאולי אנו מצויים בו ולתחנות שעברנו. ככל שנקדים לגלות את אותם הכיוון והמטרה ששייך ל הייעוד והכיוון של העסק, נימנע מסבל ונוסיף לחיינו גילה, קבלה, הכלה, ותחושת שליחות.

מדי שנשאר זה להתקין או שמא אנשים מרימים את אותן הראש תמיד עם תום הנקודה האחרונה… או גם קיים.