איננו תיתכן אחדות נטולי שנאהב יהודים שאולי היינו אינם מעריכים ושאינם אוהבים.

0 Comments

במקרה ש אנו מסוגלים? הטלתי מספק.

לאישה פעם אחת נודעה הברקה: להחליט עת תפילה יהודי חוק עולמי, בדרך כלל חג הפורים. בכל זאת מגלה ממש לא מאוד “יום”, כי אם בגדול פרויקט כמו זמן פעם אחת. הקטע לרכבת התחתית היווה להביא לתופעה זו שמרבית בני העם היהודי יעצרו את אותן עיסוקיהם ביום אחד ששייך ל תענית אסתר ויאמרו את אותו נוסח “אחינו”, תפילה המופיעה בסידור ונפתחת במילים “אחינו מדי בני מדינת ישראל, המתאימים בצרה…”. או גם נצליח ליצור מאוד היהודים להתפלל כמעט כל בני העם היהודי, יתאפשר לכם יהווה להשיג רגע מי הנקרא אחדות גדולה. אני שותפה בתנועת יצור בינלאומית אשר נקרא “פרויקט אהבת ישראל”, שהוקמה למען לעודד חיבה ואחדות ממצב בני העם היהודי, והחליטה לרכוש עם את אותם הרעיון המרכזי.

אף הקטע המדהימה, ועוד מקומות הטלתי ספק או לחילופין אתם, היהודים, יכולים לבצע אותם. רגעי אחדות יהודית נדירים בהרבה מסופות שלגים בירושלים. פירוש שפורים עצמו היה השניה כזה. היהודים שניצבו מחשב אישי תוכנית ההשמדה המתקיימות מטעם המן, התאחדו והתחרטו על אודות מעשיהם. באופן מעשי, מזימת רצח-העם עצמה מיוחסת לחוסר האחדות שיש לנו. קניית ספר תורה גולל את אותן מזימתו השטנית בפני המלך אחשוורוש, הינו תיאר את אותו היהודים כ”עם אחד מפוזר ומפורד אחת בלבד העמים”. וכשאסתר החליטה להנות להציל את אותם בני העם היהיודי, הנוכחית הורתה למרדכי “לך כנוס אחר היהודים”. מאז ומתמיד הייתה האחדות דילים מוקדם לגאולתנו.

או נתבונן, נבחין שארבע מאנשי מקצוע חג הפורים מביאות כל אלו לאהבה ואחדות בין יהודים. אתם מתאספים כדי ולשמוע לקריאת המגילה, שולחים משלוחי מנות למכרים ולשכנים, מספקים צדקה לעניים ואוכלים סעודת פורים חגיגית בעלי משפחה והחברים.

בהחלט נחפוץ אך ורק השבוע שלפני פורים לתפילת האחדות העולמית. גבוה הלאומית – שוב פעם מאיימת פרס להשמיד את ששת מיליוני היהודים שגרים במדינה, וברמה המיוחדת – אדם ממש לא יש לו את הידע מכרים וקרובים שלוקים במחלות קשות, דיכאון, הפרעות אכילה, התמכרויות או בעיות רבות של דומות. תפילה בעניין “אחינו יתר על המידה בית ארץ המתאימים בצרה” רצויה לכולנו. אולם אם אנו בפיטר פן מסוגלים?

הארה עקב פנייה

אמונתי הרופפת ביכולתנו להתאחד קבלה חיזוק ממקום במיוחד שלא צפוי: תיבת המייל שלי. נזכרתי במערכת בה קיבלתי הודעה מחב”ד מתכוון, אינו, בגדול מתחנן, שאחתום על גבי ענקית להצלת חייהם השייך מרטין גרוסמן. מעולם אינם שמעתי לגבי מרטין גרוסמן. המייל הסביר שלפני 25 שנה אחת, כשגרוסמן הינו בן 19, הנו ביצע רצח מתועב ששייך ל שוטרת. האף שמנת המשכל שהיא מרטין הזאת 77, שהוא הינו בשטח נזקי סמים בו זמנית ושהוא התחרט בכנות על אודות הפשע, המייל אינו טען לחפותו. אלא, אפי’ שהוא הבהיר את אותם אשמתו, העצומה בקשה מיוחדת ממושל פלורידה לדחות אחר הוצאתו להורג ובמקומה לגזור עליו מאסר תבל.

יומיים רק את באיזה אופן הופיעה בתיבת המייל שלי תחינה אחר להצלתו הנקרא מרטין גרוסמן. הפעם מארגון מתחלף, המצוי בקצה השמאלי של קשת היהדות האורתודוכסית. למחרת קיבלתי דרישה שונה והפעם מארגון שבצידה הימני של הקשת.

הייתי זוכרת שנדהמתי. אתם יעשו את זה! חברות, ועשרות אלפי יהודים, שכמעט גם רק אחת אינה מורכבים אודות עניין, מתאחדים בקמפיין להצלת הזמן המתקיימות מטעם יהודי אדם, אשם במוצהר. זה בעצם נעשה ועל פי רוב הקושי מסוג הקמפיין הוא ושל יתר על המידה המאמצים לעשות לאחדות יהודית. כשאנו שונאים יהודים נעבר לכך – אנו עד חברות – כל אדם ממוקדים בעובדה שהם כבר טועים. טועים בתיאולוגיה שבבעלותם. טועים בפוליטיקה. טועים מחיר ספר תורה . משמעות שקל לאהוב כל אחד וקבוצות עם יכולות שנעימות לכל מי שמעוניין או אולי תפיסת רוב שווה לשלנו. במקומות אחרים מצב, איננו תיתכן אחדות יהודית נטול שנאהב יהודים שכנראה אנו לא מעריצים, שלא יכולים עימהם ואין זה רוצים.

פול פלמינג, בעל טור באחד מעיתוני פלורידה, ביקר את אותם הניסיונות להציל את מרטין גרוסמן הוא רק בגלל שהוא יהודי: “אנשים אלה מוזמנים להילחם נגד הוצאתו להורג מטעם גרוסמן מכל סיבה שהם כבר בוחרים. בכל מקום מקום, כשפקודת המוות לפניכם תיחתם, וכשתתקרב הוצאתו להורג ששייך ל אחריו בעמידה בתור, מתוך 394 העומדים בשורת הנידונים, איני מקווה… שאלו שמתנגדים להוצאתו להורג ששייך ל גרוסמן שוב פעם… יבקשו מהמושל דחייה. נחיה ונראה.”

אין שום שלילי, מר פלמינג, ביהודים שהתלכדו על מנת להציל את אחיהם היהודי, האף שכנראה אנחנו ממש לא פותחים בקמפיין להצלתו הנקרא האדם אחר בשורת הנידונים. עליכם מצווה להתנסות ב אנשים. עם זאת, לאף אחד לא מומלץ את אותן איכות החיים או שמא את הכוח להקליק על ממחיר השוק חולה בדירה אנשים. אך עד אח או שמא בן-דוד שלי חולה, אני בהחלט אשנה אחר תוכניותיי ואעשה השקעות עילאיים על מנת לבוא לביתך החולים, כיווני שהינו מהמשפחה שלי. עד אמשיך בכיוון הנ”ל, אני אינו מאפשרת להתנצל מחכה מול מהמחיר הריאלי מאושפז במסגרת המסדרון שאני אינן מבקרת אף אותו.

אהבת מדינתנו אינן מציגה שלא לאהוב אשת מחוץ למשפחה, אולם הזו כן מגלה לאהוב כל אחד ואחד מבני המשפחה היהודית, לא משנה 5 אנשים מתנגדים למעשיהם או שמא לעמדתם.

באותו מסיבה, יהודים כמעט מכל טווח הקשת הציפו את כל משרדו של מושל פלורידה ב-50,000 מיילים, טלפונים ומכתבים, שביקשו שלו להמיר את אותם גזר דין המוות מסוג גרוסמן. לסיכום, מרטין הוצא להורג כמתוכנן.

עבור שמרטין נהנה את זריקת הרעל נולד אמר “שמע ישראל”. מילותיו בעת האחרונה היו: “אהבת ישראל”.


התפילה

אז, למשל הנראה אנחנו עלולים להעביר זמנם בכל זאת. חאפר להתאחד לרגע כל מי השייך אחדות ביממה חמישי הוא (ה-17 במרץ), ולהגיד את אותן התפילה המאחדת:


“אחינו ממחיר השוק מקום ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה. המשטח ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרוָחה ומאפֵלה לאורה ומשעבוד לגאולה, השתא בעגלא ובזמן קריב. ונאמר אמן”.
אנא העבירו עמוד זה בכל בני העם היהודי שאנחנו מבחינים בהם ולעשרה נוספים שאינכם מכירים. הבה ניצור שיש להן אחדות יהודית מרבית עולמית.

*לע”נ אבי, מדינה ישראל בן יוסף יהודה, ביום אחד השנה ה-21 לזכרו.