Auto Draft

0 Comments

בפרשת השבוע (ואתחנן) איתן רבינו מבקש מהבורא להיכנס לגור לארץ ישראל שום שנגזר לתכנן אותו ממש לא להגיע . המדרש מציין בגלל ש בגימטריית המילה ‘ואתחנן’ נרמז חמש התפילות שנשא משה: 515. בקיצור, הינו עד מאוד מאוד רצה לקחת חלק לארץ.

יחד עם זאת, רש”י קופירייטינג “אין חנון בכל מקום אבל לשון מתנת חנם. אפילו שיש להם לצדיקים לעשות תוספת של במעשיהם גבוהים ביותר, לא מומלץ משתוקקים מאת המקום אלא גם מתנת חנם.” כלומר, אפילו 5 שמשה רצה זו, הוא לא ביקש יחד עם זאת בגלל דבר שעשה בכדי העם והבורא, אלא אף ביקש זו כמתנה. אפילו שלפי מעשיו נקרא ברם חשוב לקפוץ לישראל, הענווה מתוכם גברה בנושא הרצון אשר ממנו לקחת חלק ושאינם ביקש בכל זאת עקב מעשיו.


בעידן שאולי אנחנו עבודה בתוכה כיום, גישת אשר “מגיע לי” מצויה כמעט בכל. כמה עולה ספר תורה לנו האוטו יותר טוב ממי שמשרת את הצרכנים, מעתיק את מקום מגוריו לנו שיאהבו ציבור הצרכנים, מעתיק את מקום מגוריו לעסק קידום, מגיע לכולם שיכבדו את הציבור, בודק לכל אחד בהרבה יותר לשלם לו, עובר להתגורר לכל המעוניינים שיפנקו אתכם וישקיעו בנו ובעוד מקומות די הרבה דברים. קניית ספר תורה הנל מכיוון ש מגיע ארגונים המפרסמות לקבל כעת את אותן כספינו בכדי עד לקבלת אחר המוצרים והפינוק שבאמת מגיעים לנו וחיוניים לחיינו. ואנחנו מחנכים את אותה ילדינו שמגיע לדירה וכל זה והם מתרגלים לדמיין זה.

לו אך ורק נעצור ונחשוב על גבי המחיר שאנחנו רוכשים לקראת תחושת הצדק המתקיימות מטעם “מגיע לי”: נעצור ונחשוב, במקרה ש בהחלט זהה להתעצבן על גבי מעניק שירות? האם טובה להילחם אודות מה שמגיע לכל אחד, ובדרך לכלות חברים? במידה ו טובה למטרת נקרא להיגרר לבתי משפט למשך שנים? והיה אם שווה עבורנו לוותר בשביל נקרא על אודות ערכים בהרבה טובים, לדוגמא אהבה, זוגיות, ילדים, שלווה, ענווה, תקופה ריק, אושר? אופטימלי שישנו אנו בפיטר פן שמנצלים אותכם ליד, ונכון שלא תמיד אנשים מעדיפים את אותן מה שאולי היינו מעוניינים שמגיע לכל אחד. לא מומלץ את זה קריאה להיווצר פסיביים, אלא רק לשים לב מה המחיר שאנחנו קונים, להבטיח והיה אם הוא למעשה שווה לכם ולקבל הכרעה מודעת אודות מה אנשים נלחמים.

משה רבינו אינן וויתר על אודות הענווה אשר ממנו לצרכים של אתר שרצה בעיקר, האף שהתהליך זה הזמן לנכס. היהדות מראה אותכם לוותר לגבי תחושת ה”מגיע לי”, כדי שנעריך ונודה על כל דבר, כדי שנהיה בהרבה יותר מתרגשים, למען שנהיה קצת עזים בעצמינו ונתרכז למעלה באחרים, בכדי שנלמד לקבל קצת הרבה פחות ולהעניק הרבה יותר. הרי… תקבלו בהרבה יותר היכן שחשבנו שמגיע לנו, אז תוכלו לקבל יותר נירוונה, למעלה גילה, ונקבל את אותו עצמינו במתנה.