במידה ש מתאים להתמקד באופן ספציפי בהימנעות מהרע ואז ייוותר אך ורק טוב, או לחילופין להתמקד באופן ספציפי בהוספת הטוב בדרך זו שלא ילך הביתה פנאי לרע?

0 Comments

בפרשת השבוע (בא), פרעה והמצרים אוהבים את אותן שלושת המכות האחרונות שלבסוף שוברות את כל פרעה ומשכנעות אודותיו לפתוח אחר בני ישראל.


העובדות פרעה לא שחרר רק את בני ארץ ישראל קודם לכן? אנסה להאיר אור נספח בענין ותרגיל טוב לכל מי שירצה.

בהתאם הקבלה, מצרים מייצגת את אותה החלק שמשעבד אתכם ליצרים שיש לנו, לתאוות האכילה, לרצון לזכות ב כבוד, לכעס, לעצלות, לעצבות וסוגים נוספים. פרעה מייצג את אותן החלק בתודעה של העסק (במונחי הקבלה בדעת שלנו) שמפריד אחת ההכרעה למעשה-.

עלות ספר תורה “דעת” זו גם החלק במודעות שיש לנו שאחראי על גבי תרגום ההכרעה למעשה, לפרקים היא מקיימת את אותו העשייה בדרך איכותית ואנחנו עושים את אותן העובדות שכנראה אנו בהחלט מבקשים להרוויח – לכך אתם יכולים לקרוא ה”משה” שבדעת שיש לנו. ובמקרים מסוימים כל אחד בטוחים שמשהו פוגע בנו ולא טוב לעסק ובכל זאת עושים את הפעילות – לכך אפשרי לקרוא ה”פרעה” שבדעת של החברה.

מחיר ספר תורה השייך דוד ופרעה מייצג את אותה המאבק הפנימי זה בטח של העסק.

סור מרע ועשה נכונה

מוטל עלינו דבר מה ביהדות המתקיימות מטעם “סור מרע ועשה טוב” – על מנת להתפתח רוחנית עלייך למנוע הצטברות מכל מה שפוגע בהתקדמות של החברה ולהתמקד בעשייה של מהו שתורם לצמיחה של העבודה.

יש צורך כמה אסכולות על אודות שאולי נרחיב עליהם בהזדמנות, כמו: אם מומלץ להתמקד במיוחד בהימנעות מהרע ואז מהו שיישאר ישמש מצויין, או לחילופין להתעסק סופר בהוספת הטוב ואז אינן ילך הביתה פנאי לרע. קל לקשור לפרשה בכל זאת את אותו הקישור השייך שניהם.


פרשה את זה מראה אתכם שאם העסק שלך דורש לצאת ממצרים ולהיכנס אליכם המובטחת, עלייך להכות קודם את כל פרעה ואחר איך לשאוף להיות לכאן זבת חלב ודבש.

מתן פרקטי לבעלי המעשה:

באמצעים שיפור ואימון שונות, שכיח שאם כל מי מעוניין לערוך סיטואציה רצוי, למשל הרגל פסול, או הימנעות מהתנהגות מוגדרת, על הפרקט לקבץ רגש שלילי מתאים להשלכות של המשך הנעשה שפועל ולקשור רגש מקצועי עמיד לתוצאות מטעם יציאה לדרגה הפועל.

רצוי תנוחת קטן. חפשו לכם אי אלו דקות וחשבו לגבי מצבו של יש שתרצו לערוך ושהוא בשליטתכם (לא מזג האוויר…), ואז רשמו רק את הדברים הכי נוראיים המסוגלים לקרות או אולי המצב הנוכחי יימשך עוד 9 חודשים, ימים, קיימת ורשמו בערך כמה שיותר השלכות שליליות או שהמצב הפועל ביותר יימאס לפי דעתכם. – הינם המכות לפרעה.

קחו שתי שניות הפסקת התרעננות ועכשיו רשמו את אותם הגורמים החיוביים שיקרו או לחילופין מה שקורה שונה, הדבר זה ישפיע בעניין החיים, בנושא הדימוי העצמי של החברה שלכם, בעניין התוצאות לתמיד, כתבו עוד ועוד, דמיינו אחר העתיד, תרגישו את הפעילות, תראו אותו. – הנל ארצנו המובטחת.

ראוי להשקיע לא פחות מ פי שלושה רגש וזמן בתיאור וחוויית מה שקורה החיובי המתאים מעניק בהשלכות המצב הנמצא (מכיון שמטבענו כל אחד מעדיפים להשאיר אחר הנעשה כמו שהינו, בעצם או אנו סולדים בה ומעוניינים להשתנות). תוכלו להקדיש תשומת לב ברשימות לפעמים למען לערוך את אותן הדעת…

תתבוננו ב-2 הרשימות לסירוגין ואם עשיתם זו כמעט מכל הלב, שמא שקיבלתם מוטיבציה ראשונית לשינוי.

תתחדשו :)–