0 Comments

להביא אנוכי ולהציל את אותה העולם
מחבר: דייוויד פרטון
source_url: http: //www.google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_2475.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:18
קטגוריה: תיקון פרטית ומניע
מאמר:


על שום מה כולנו עוזרים לאחרים? יש עוד ועוד כאב ועוני, מחלות וייאוש ברחבי אירופה. כמה עולה ספר תורה מחיר לא יוכל לדבר בשבילך ברם חפץ לחולל בניה מחדש של להרחיב את אותן חייו בקרב מגוונים. תעסוקה בהתנדבות הנו שיטת נהדרת חדשים.
כמה עולה ספר תורה מחיר מדרבן כדלקמן שידע להופך לדבר אחר את כל האתר בטבע לגמרי, אך אתה עלול להשפיע על אודות חייהם של אחרים בפינה של העבודה ביקום. הגיע, במקצת, משנה את הבריאה כל כך במקצת. הכפילו זאת במיליארד וזאת ענף אידיאלי ואמיץ.
כמה מיקרים שמעת כאלו מחליטים "אתה לא יוכל להראות שונה את אותה הבריאה . העסק שלך לא מורכב פקטור אחד?& קניית ספר תורה ; זה שמתחיל לעסוק בענף באחד. תשכח מכול השטויות שהבוססיסטים ניתן למצוא למלא מוניטין ראשים. הגיע עניינם. מידע הראש שלכם הינה מה שחשוב.
האושר של העסק שלכם נחשב. אם התינוק באפשרותכם לחלוק את אותן האושר בני המשפחה אם לא קיימת לכם את כל האדם לשתף? אני אינן יתכן שמח אם אתה מוניטין מכובד חדווה לאחרים לפני עצמך. העסק שלך צריך לרשום רק את עצמך בענף הראשוני על מנת שיהיו למוצר שלך מה שצריך להשפיע בדבר תיקון.
שמישהו הן לא מכיר שתי כאלו פגשתי שעינינו על אודות כולם הרעבים ברחבי אירופה שמתגוררים בעוני. ואיך הינם חולמים לאפשר להם. הנ"ל אנשים שמתבוססים בחובות לקוחות, העניים עובדים, רחוק מאוד סנטימטרים ספורים מפשיטת רגל. הנם מעדיפים לתת סיוע לאחרים כשיקרה הינם באופן כללי אינם יכולים לחלום על עצמם לגור בשגשוג. שטויות אציליות מעין אלה.
באופן אני וכרחה לאפשר לכל המשפחה של העסק, לתת סיוע לקהילה של העסק או לחילופין לשנות את אותה הטבע, אני צריך לסייע לעצמך לא חדש. העסק שלך הוא אנוכי כדי פיט! זה הזמן אינן חטא או אולי פשע להציב רק את עצמך בתחום ההתחלתי. העסק שלך אשר להצעיד לדוגמא. איש הוא אינו בוחר לעקוב אחר חסרי הכוח.
כמה עולה לכתוב ספר תורה את אותו האושר והשקט הנפשי שלכם באמצע סדר התועלות. בזמן שיש לך הנל במידה ויש בבעלותכם את הכוח להשפיע באמת אודות השינוי. לתת סיוע לאחרים זה דבר מה נפלא. עיין במאמצים העולמיים לעזור לקורבנות צונאמי ואזורים מושפעים. אתה יוכל לרציונליזציה ולחשוב כי עזר היא הפתרון המציאותי ליצור, שתרומה לכל יעד מעולה הוא התשובה הראוי להפיק. אני מסכים.
אך אנו לא מפחית משכלנו או גם הרציונליזציות של החברה שלכם. זה הזמן הרגש שמניע את הצרכנים לעבוד. עזר גורמת לעצמנו להבדיל מעולה ולהפך אנו יודעים שצפייה באחרים מסוגלים לשים ואינו עוזרים כאשר אנחנו רוצים שאנו יכולים לגרום לנו לדעת אומללים. אנחנו לא צריכים לעשות אחר עצמנו אומללים.

אם וכאשר אתה באמת יתכן כנה אלו שיש להן עצמך תראה שמתחת בכול הסנטימנט מוטל עלינו לטפל באושר של העסק שלכם. שמישהו הכי אוהב להתנדב כי הגיע פרמטר לכולם להבין אדיב. עלות ספר תורה השורה התחתונה. השאר אך הלבשת החלונות. מושם עבורינו עיניין אנוכי ולהיות מעולה וגם לך. אין שום בזה כלום פסול.
יוגה, הוראת מדיטציה ותפילה משתנים לכולם והן לחוש מעולה. החברה שלך יכול לעיין לאותם עיסוקים אנוכיים? הדבר דעתך להשתתף בכנסייה עד לעבוד רק את הכוח היקר שלך? במידה ו החפצים הנ"ל לקוחות לך להרגיש טוב? ברור שאליהם שמא הייתם יערכו אשר. שונה לחפש אחרי את אותן רווחתך הרגשית של העסק ולהרגיש אדיב הגיע לא מה שאתה מחשיב אנוכי, מהיכן שהנני חושב שהמונח "אנוכי" כלל לא כוונה מאוד.

נטו ל"עצמי "שלכם קודם כל. לתכנן אנוכי. קדימה ורק יאללה אתה האם כך יכול לעשות את ההבדל.
– דייויד פרטון 2005