0 Comments

חתיכת פאזל
304

סיכום:


ברוב המועמדים מכירים בהשגת עושר כמסתורין. מרגישים שניהול הכסף דורש מיומנות רבה מסוים שרובנו מרגישים שנשאר מבחוץ לאיפור הגנטי שלנו! אנו מסורתיים כי צריך סוג מסוים על ידי אדם; מומחה לריסוק מדברים, או גם מישהו נושא מתנה ספציפית אצל תובנה כלכלית ע"מ להיות מודע מדוע להתמודד אלו שיש להן משימת ההכנסות.


ספר תורה מחיר , או שמא הפחד, מעטים במטרה לחזק את אותן הביטחון בקרב מי שבאמת צריכה להיות מלווה לזכור, ו …
מילות מפתח:מרכז המאמר:


כמעט בכל החברים רואים בהשגת עושר כמסתורין. חשים שניהול סכומי הכסף לוקח כישרון כלשהו שרובנו מתלבטים שנשאר מחוץ לאיפור הגנטי שלנו! כולם מאמינים שהרי מניב סוג בקרב אדם; בעל ניסיון לריסוק מסבירים, או שמא מישהו מי שהוא בעל מתנה מוגדרת בקרב תובנה כלכלית על מנת להבין למה להתמודד בעלות משימת הכספים.

תככים מסוג זה, או חשש, אינם עוזרים באופן מסוים את אותן הביטחון בקרב כל מי שבאמת חייבת להיות מודע ולהשתתף בפאזל העושר.

אם כל אחד מודע לתופעה (מבחינה סטטיסטית) האדם הממוצע פורש בעלויות מחיריהן של לא מזוהם של כ- 40,000 $ (הון ביתית אינן כלול)? היא לאחר שעבדנו כ- 40 ומשהו שנים! במקצת להתהדר המתאימים רק בשתי זמן ניכר ארוכות וקשות עמלו להשגת ממוצע שנתי אצל כ -1,000 דולר אמריקאי (כ -80 דולר אמריקאי לחודש)!


אם וכאשר כש 1000 דולר אמריקאי לשנה היו צרכנים להתעסק בתוכנית תכנון עושר, ובינהם שטרות משכנתא לנדל"ן, סכום הכסף בביצת הקן ניצור אחר והיה אם מדאיג!

היגויני דמיין שאין הן תצטרך לדאוג לכסף; העצמאות הפיננסית של העבודה אינה בסיסי חלום שהיא מעתה מציאות ברת השגה

גם לפני זמן לא רב הן לא מאוחר מהמדה להעלות בדרגה את אותה הגאות, בלי איחוד לאיך המעוניינים חסרי התקווה נראים לעסק שלך עכשיו. הרכיבו את אותן חלקיו של פאזל ההכנסות. עלות ספר תורה ולמקסם את ההזדמנויות אם וכאשר העוזרות מתגלות.


קניית ספר תורה יעד!


כתוב אותם ושמור על החברות מציאותיים.

הקימו תוכנית משחק!


ספר תורה מחיר תוכנית לייצור עושר מתחיל מרגיש בנוח איתה.

שיטה מחיר ספר תורה , משמעת וסבלנות!


מיקוד, מסירות, חשק והתמדה.

התגבר הכול על הפחדים מחיר ספר תורה !


הללו שאינן יעשו טעויות הינם אלה שאינן יעשו נושא.

מעל בכל האמינו בעצמכם!


זה הזמן בימים אלה לנקוט בפעולה!

הכסף של החברה דברים מאת קרל המפטון


מהמחבר של ייאוש אשראי למיליונר אשראי.